Polityka prywatności serwisu www.sklep.nkor.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu www.sklep.nkor.pl.
1.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Natalia Szymczyk-Korniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NKOR Natalia Szymczyk-Korniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: Korytów 10, 59-180 Korytów, NIP 9261619588, REGON 386011332, adres poczty elektronicznej: sklep@nkor.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 575 553 310.
2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. SPOSOBY I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób: 
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, takie jak:
o imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail
o numer rachunku w przypadku korzystania z operatorów płatności
o hasło nadane przez użytkownika w toku rejestracji lub logowania
• poprzez gromadzenie plików “cookies”. Pliki cookies przetwarzamy w minimalnym zakresie dla prawidłowości działania serwisu. Określają one strefę czasową, wybrany język, ustawienia tych parametrów dla danej sesji połączenia ze stroną. Ich wyłączenie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony lub jej poszczególnych funkcjonalności.
3.2. Serwis zbiera dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji usługi: Formularz Zamówienia, Newsletter, Konto Klienta lub Formularz Kontaktowy itd.
3.3. Konto Klienta jest wymagane, jeśli Użytkownik chce korzystać z informacji o historii zamówień, historii dokumentów sprzedaży, wycen dla Klienta. Historia zamówień nie jest wykorzystywana do innych celów niż realizacja zamówień i udostępnienie ich historii użytkownikowi.
3.4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątek stamnowi realizacja umowy – to jest przekazanie danych adresowych firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu celem realizacji umowy sprzedaży.
3.5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu należy przekazać stosowne żądanie na adres mailowy sklep@nkor.pl.
3.6. Dane w formie dokumentów sprzedaży przetwarzane będą również po wycofaniu zgody przez użytkownika jedynie w celach realizacji obowiązków podatkowych – ewidencji księgowo-podatkowych z zachowaniem obowiązkowych terminów archiwizacji tejże dokumentacji.
3.7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.sklep.nkor.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka prywatności ważna od 29.01.2023 - wersja pdf

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by dowiedzieć się o wszystkich promocjach, produktach i ciekawych wydarzeniach z życia naszej firmy.